Menu Close

Læreplaner

I Gislev Friskoles børnehus Solstrålen arbejder vi med de styrkede lærerplaner. Vi lægger vægt på følgende udviklingsområder; 

· Alsidig personlig udvikling 

· Natur, udeliv & science 

· Kommunikation & sprog 

· Social udvikling 

· Krop, sanser & bevægelse 

· Kultur, æstetik & fællesskab 

Vi arbejder desuden pædagogisk efter principperne i ICDP med følgende: 

· 8 samspilstemaer 

· Videoanalyse 

· Anerkendelsestrappen