Menu Luk

Personale

Oversigt over personalet på Gislev Friskole og Børnehuset Solstrålen

Ledelsen:

Maja Grøndal Kvist Institutions- og skoleleder

Troels Juul Hansen Afdelingsleder for børnehus og klub

Daniel Molls Jensen Afdelingsleder for specialindsatser og børnemiljø

Kontor:

Winnie Rasmussen Institutions- og skolesekretær

Undervisere: Primærfunktioner:

Rikke Balle Rasmussen International koordinator, sproglærer, dansklærer

Mette Greve Kristensen Souschef, vikardækker, læsevejleder, dansklærer

Søren Krog Musik- og matematiklærer, musikskolekontakt, skolepatrulje

Steffen Gyldenstrand ICDP- vejleder, dansk- og idrætslærer

Torfinn Vissing UU- vejleder, Fysik/ kemi- og historielærer

Sune H. Hansen Udeskole- og dansklærer

Louise Schaumann Vogn Børnehaveklasseleder og idrætslærer, Elevrådsansvarlig

Linda Kristiansen Dansk-, engelsk- og Krealærer

Jesper Sell Naturfagslærer i overbygningen

Max Holmgaard Historie- og samfundsfagslærer

Pædagogisk personale: Primærfunktion:

Stefanie Ferendeles Pædagog i klubben og i undervisningen

Birthe Sørensen Pædagog i børnehaven

Tommy B. Storgaard Pædagog i undervisningen, musikpædagog i vuggestue, børnehave samt de yngste klasser, Pedel

Allan H. Grønquist Pædagogmedhjælper i børnehave og klub

Anne B. Christiansen Pædagogmedhjælper i børnehave og vuggestue

Edith Møberg Pædagog i børnehaven

Irene Laybourn Pædagogmedhjælper i børnehaven

Linda Johansen Pædagogisk assistent i børnehaven og i undervisningen

Maria Laybourn Pædagogmedhjælper i børnehaven og vuggestue

Pia Stenmann Pædagog i vuggestuen

Jytte Kronborg Pædagogmedhjælper i børnehave og klub

Birthe Bojer Pædagog i børnehaven

Praktisk medhjælp og rengøring:

Claus Kalmar Hansen Pedel og elektriker, praktikvejleder

Helle Pedersen Praktisk medhjælp

Jim Pedersen Rengøring

Allis Pia Mortensen Rengøring