Menu Close

Personale

Oversigt over personalet på Gislev Friskole & Børnehus

Ledelsen:

Maja Grøndal Kvist Institutions- og skoleleder

Tlf.: 81404645, mail: skoleleder@gislevfriskole.dk

Troels Juul Hansen Afdelingsleder for børnehus og klub

Tlf.: 81404641, mail: TJH@gislevfriskole.dk

Daniel Molls Jensen Afdelingsleder for specialindsatser og børnemiljø

Tlf.: 81404641, mail: DMJ@gislevfriskole.dk (It- ansvarlig)

Kontor:

Winnie Rasmussen Institutions- og skolesekretær

Tlf.: 81404641, mail: kontor@gislevfriskole.dk

Undervisere: Primærfunktioner:

Rikke Balle Rasmussen International koordinator, sproglærer, dansklærer

Mail: rbr@gislevfriskole.dk

Mette Greve Kristensen Souschef, vikardækker, læsevejleder, dansklærer

Mail: mgk@gislevfriskole.dk

Søren Krog Musik- og matematiklærer, musikskolekontakt, skolepatrulje

Mail: sk@gislevfriskole.dk

Steffen Gyldenstrand ICDP- vejleder, dansk- og idrætslærer

Mail: sg@gislevfriskole.dk

Torfinn Vissing UU- vejleder, Fysik/ kemilærer, historie- og samfundsfagslærer , klimalærer og elevrådsansvarlig.

Mail: tgv@gislevfriskole.dk

Sune H. Hansen Udeskole- og dansklærer

Mail: sh@gislevfriskole.dk

Louise Schaumann Vogn Børnehaveklasseleder og idrætslærer, Elevrådsansvarlig

Mail: lsv@gislevfriskole.dk

Linda Kristiansen Dansk-, engelsk-, religions- og Krealærer

Mail: lk@gislevfriskole.dk

Kasper Falck Rasmussen Naturfagsog matematik lærer, Klimalærer.

Mail: kfr@gislevfriskole.dk

Line von Holstein- Rathlau Støttelærer

Pædagogisk personale: Primærfunktion:

Stefanie Ferendeles Pædagog i klubben og i undervisningen

Mail: sf@gislevfriskole.dk

Marianne Illum Pædagog i børnehus og skole

Allan H. Grønquist Pædagogmedhjælper i børnehave og klub

Anne B. Christiansen Pædagogmedhjælper i børnehave og vuggestue

Edith Møberg Pædagog i børnehaven

Irene Laybourn Pædagogmedhjælper i børnehaven

Linda Johansen Pædagogisk assistent i børnehave og i skole

Irina Thomsen Pædagog i Børnehus og klub

Pia Stenmann Pædagog i vuggestuen

Jytte Kronborg Pædagogmedhjælper i børnehave og klub

Klaus Larsen Pædagog i børnehaven

Susanne Pædagogmedhjælp i Børnehuset

Monica Larsen Pædagogmedhjælp i klubben

Praktisk medhjælp og rengøring:

Claus Kalmar Hansen Pedel og elektriker, praktikvejleder

Helle Pedersen Praktisk medhjælp

Henrik Norup Rengøring

Allis Pia Mortensen Rengøring