Menu Close

Den Naturfaglige fagblok

Matematik

Alle elever fra børnehaveklassen til 9. klasse modtager undervisning i matematik. Vi lægger os op ad fagmålene for folkeskolen i faget. Matematik er et højt prioriteret fag på Gislev Friskole. Vi udmærker os særligt i matematik i Børne- og undervisningsministeriets opgørelser.

Udeskole

Udeskole på Gislev Friskole er én ugentlig dag – for storegruppen i børnehaven til og med 3. klasse – hvor undervisningen tager udgangspunkt i  og om naturen. Vi er altid ude lige meget om det regner eller sner, og lærer om alt fra fugle til insekter og alt der i mellem.

Udeskoledagen er en dag næsten alle børn glæder sig til. Her er der plads til leg og læring i uvante rammer. Børnene får mulighed for at knytte handling til det teoretiske og de mange intelligenser er i spil, så børnene hver især kan opleve, lære og forstå på hver deres facon.

Her læres der gennem flere kanaler; med hånd og ånd, som den kære Grundtvig har sagt. Forhåbentlig bygges der et lille fundament hos børnene, så de i resten af deres liv kan glædes ved naturen, bruge naturen og forstå naturen.

Forskning tyder på at børn, der regelmæssigt undervises i naturen har en bedre koncentration og evne til at fastholde opmærksomhed.

Fagene der bidrager til udeskole er matematik, naturfag, historie og religion.

Sune Hansen, Udeskolelærer, Januar 2019

Natur og Teknologi

Eleverne på mellemtrinnet undervises i faget “Natur og Teknologi”, hvor vi lægger os op ad fagmålene for folkeskolen. Ydermere lægger vi vægt på, at eleverne færdes i naturen og bliver ven med den – også i dette fag.

Klima og Miljø

Elever fra 4. – 9. klasse undervises i faget “Klima”. I dette fag lærer børnene om forbrugsvaner, hvordan man forholder sig til klimaforandringer og i det hele taget at blive klædt på til at håndtere det nu og i fremtiden.

Biologi, geografi og Fysik/ Kemi

Undervisningen i biologi, geografi og fysik/ kemi lægger sig op ad fagmålene for folkeskole. Undervisningen tilrettelægges for eleverne i 7., 8. og 9. klasse, som vores to naturfagslærere finder det mest hensigtsmæssigt. Eleverne kommer i udskolingsforløbet igennem de fagområder, der klæder dem på til eksamen efter 9. klasse.

Maja Kvist, Skoleleder, Marts 2020