Menu Close

Klub/SFO

Klubbetalingstakster 2019: 

Heldagsmodul 1.566,- kr. inkl. eftermiddagsmad
2. barn i heldagsmodul 783 kr.
3. barn i heldagsmodul gratis.

Eftermiddagsmodul 1.360,- kr. inkl. eftermiddagsmad
2. barn i eftermiddagsmodul 680 kr. 
3 barn i eftermiddagsmodul gratis.

Morgenmodul uændret 765,- kr. inkl. morgenmad. 2. barn i morgenmodul 383 kr. 
3 barn i morgenmodul gratis.

Juniorklub for 3. klasse: Fritidsklub i hallen (2 dage) og klub på skolen (3 dage).

Juniorklub: 1000 kr. pr. barn.

Klippekort
Der kan købes klippekort (max 10 gange klub pr. måned).
Pris for et klippekort (10 klip) – til morgenklub kr. 450 kr.
Pris for et klippekort (10 klip) – til eftermiddagsklub kr. 900 kr.

Pris for “halv 8” klub: 300 kr. pr. måned

Maja Grøndal Kvist, Institutions – og skoleleder, November 2019